Tag: รีวิว อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ

รีโมทแอร์ฮิตาชิ1-6(มีทั้งหมด 6 แบบ) เลือกให้ตรงรุ่นเท่านั้น เป็นรีโมทเฉพาะรุ่น ใช้แทนกันไม่ได้

เชคราคา รีโมทแอร์ฮิตาชิ1-6(มีทั้งหมด 6 แบบ) เลือกให้ตรงรุ่นเท่านั้น เป็นรีโมทเฉพาะรุ่น ใช้แทนกันไม่ได้ สี : ดำเชคราคา รีโมทแอร์ฮิตาชิ1-6(มีทั้งหมด 6 แบบ) เลือกให้ตรงรุ่นเท่านั้น เป็นรีโมทเฉพาะรุ่น ใช้แทนกันไม่ได้ สี : ดำ

รีโมทแอร์ฮิตาชิ1-6(มีทั้งหมด 6 แบบ) เลือกให้ตรงรุ่นเท่านั้น เป็นรีโมทเฉพาะรุ่น ใช้แทนกันไม่ได้ รายละเอียดสินค้ารีโมทแอร์ฮิตาชิ1-6(มีทั้งหมด 6 แบบ) เลือกให้ตรงรุ่นเท่านั้น เป็นรีโมทเฉพาะรุ่น ใช้แทนกันไม่ได้ รายละเอียดรายละเอียดผลิตภัณฑ์รีโมทแอร์ฮิตาชิ1-6(มีทั้งหมด 6 แบบ) เลือกให้ตรงรุ่นเท่านั้น เป็นรีโมทเฉพาะรุ่น ใช้แทนกันไม่ได้ รีโมทเฉพาะรุ่น ยี่ห้อฮิตาชิ มีให้เลือกทั้งหมด 6 แบบ  เลือกให้ตรงรุ่นเท่านั้นถึงจะสามารถใช้ได้  โดยสังเกตที่ปุ่มบนรีโมท ต้องมีจำนวนปุ่มเท่ากัน สีเดียวกัน (หากรีโมทเดิมหายหรือจำแบบเดิมไม่ได้ แนะนำซื้อรีโมทรวมฮิตาชิ)

YAMADA สวิทย์แรงดัน pressure switch (HITACHI) on-off 2.0-2.6 รู3/8

เชคราคา YAMADA สวิทย์แรงดัน pressure switch (HITACHI) on-off 2.0-2.6 รู3/8เชคราคา YAMADA สวิทย์แรงดัน pressure switch (HITACHI) on-off 2.0-2.6 รู3/8

YAMADA สวิทย์แรงดัน pressure switch (HITACHI) on-off 2.0-2.6 รู3/8 รายละเอียดสินค้าYAMADA สวิทย์แรงดัน pressure switch (HITACHI) on-off 2.0-2.6 รู3/8 YAMADA สวิทย์แรงดัน pressure switch (HITACHI) Hole : 3/8″เกลียวใน Rating :AC250V Pressure : on –

แคปรัน Shizuki 20 ไมโคร

เชคราคา แคปรัน Shizuki 20 ไมโครเชคราคา แคปรัน Shizuki 20 ไมโคร

แคปรัน Shizuki 20 ไมโคร รายละเอียดสินค้าแคปรัน Shizuki 20 ไมโคร แคปรัน Shizuki 20 ไมโคร รายละเอียดรายละเอียดผลิตภัณฑ์แคปรัน Shizuki 20 ไมโคร

ผ้าใบครอบล้างแอร์ ขนาด 110x40 cm สำหรับแอร์ ขนาด 14000- 23000 BTU รุ่นปรับปรุงใหม่2018 แถมฟรี ท่อน้ำทิ้งยาว 2 เมตร+เข็มขัดรัดท่อน้ำทิ้ง1ชิ้น

เชคราคา ผ้าใบครอบล้างแอร์ ขนาด 110×40 cm สำหรับแอร์ ขนาด 14000- 23000 BTU รุ่นปรับปรุงใหม่2018 แถมฟรี ท่อน้ำทิ้งยาว 2 เมตร+เข็มขัดรัดท่อน้ำทิ้ง1ชิ้นเชคราคา ผ้าใบครอบล้างแอร์ ขนาด 110×40 cm สำหรับแอร์ ขนาด 14000- 23000 BTU รุ่นปรับปรุงใหม่2018 แถมฟรี ท่อน้ำทิ้งยาว 2 เมตร+เข็มขัดรัดท่อน้ำทิ้ง1ชิ้น

ผ้าใบครอบล้างแอร์ ขนาด 110×40 cm สำหรับแอร์ ขนาด 14000- 23000 BTU รุ่นปรับปรุงใหม่2018 แถมฟรี ท่อน้ำทิ้งยาว 2 เมตร+เข็มขัดรัดท่อน้ำทิ้ง1ชิ้น รายละเอียดสินค้าผ้าใบครอบล้างแอร์ ขนาด 110×40 cm สำหรับแอร์ ขนาด 14000- 23000 BTU รุ่นปรับปรุงใหม่2018 แถมฟรี ท่อน้ำทิ้งยาว 2 เมตร+เข็มขัดรัดท่อน้ำทิ้ง1ชิ้น รายละเอียดรายละเอียดผลิตภัณฑ์ผ้าใบครอบล้างแอร์ ขนาด

รีโมทแอร์ฮิตาชิ1-6(มีทั้งหมด 6 แบบ) เลือกให้ตรงรุ่นเท่านั้น เป็นรีโมทเฉพาะรุ่น ใช้แทนกันไม่ได้

เชคราคา รีโมทแอร์ฮิตาชิ1-6(มีทั้งหมด 6 แบบ) เลือกให้ตรงรุ่นเท่านั้น เป็นรีโมทเฉพาะรุ่น ใช้แทนกันไม่ได้ สี : Whiteเชคราคา รีโมทแอร์ฮิตาชิ1-6(มีทั้งหมด 6 แบบ) เลือกให้ตรงรุ่นเท่านั้น เป็นรีโมทเฉพาะรุ่น ใช้แทนกันไม่ได้ สี : White

รีโมทแอร์ฮิตาชิ1-6(มีทั้งหมด 6 แบบ) เลือกให้ตรงรุ่นเท่านั้น เป็นรีโมทเฉพาะรุ่น ใช้แทนกันไม่ได้ รายละเอียดสินค้ารีโมทแอร์ฮิตาชิ1-6(มีทั้งหมด 6 แบบ) เลือกให้ตรงรุ่นเท่านั้น เป็นรีโมทเฉพาะรุ่น ใช้แทนกันไม่ได้ รายละเอียดรายละเอียดผลิตภัณฑ์รีโมทแอร์ฮิตาชิ1-6(มีทั้งหมด 6 แบบ) เลือกให้ตรงรุ่นเท่านั้น เป็นรีโมทเฉพาะรุ่น ใช้แทนกันไม่ได้ รีโมทเฉพาะรุ่น ยี่ห้อฮิตาชิ มีให้เลือกทั้งหมด 6 แบบ  เลือกให้ตรงรุ่นเท่านั้นถึงจะสามารถใช้ได้  โดยสังเกตที่ปุ่มบนรีโมท ต้องมีจำนวนปุ่มเท่ากัน สีเดียวกัน (หากรีโมทเดิมหายหรือจำแบบเดิมไม่ได้ แนะนำซื้อรีโมทรวมฮิตาชิ)

รีโมทแอร์ CHUNGHOP 1000 in 1 รุ่น K-9098E รีโมทแอร์รวม (Universal) ใช้ได้ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ

เชคราคา รีโมทแอร์ CHUNGHOP 1000 in 1 รุ่น K-9098E รีโมทแอร์รวม (Universal) ใช้ได้ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อเชคราคา รีโมทแอร์ CHUNGHOP 1000 in 1 รุ่น K-9098E รีโมทแอร์รวม (Universal) ใช้ได้ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ

รีโมทแอร์ CHUNGHOP 1000 in 1 รุ่น K-9098E รีโมทแอร์รวม (Universal) ใช้ได้ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ รายละเอียดสินค้ารีโมทแอร์ CHUNGHOP 1000 in 1 รุ่น K-9098E รีโมทแอร์รวม (Universal) ใช้ได้ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ Features: Super Thin dimension, easy to hold in

ไทม์เมอร์ดิจิตอล SinoTimer แบบ 7 วัน 24 ชม. ตั้งเวลาเปิดปิดอุปกรณ์ระบบ เครื่องใช้ไฟฟ้า พร้อมสวิทช์ด้านหน้า TM619H-2

เชคราคา ไทม์เมอร์ดิจิตอล SinoTimer แบบ 7 วัน 24 ชม. ตั้งเวลาเปิดปิดอุปกรณ์ระบบ เครื่องใช้ไฟฟ้า พร้อมสวิทช์ด้านหน้า TM619H-2เชคราคา ไทม์เมอร์ดิจิตอล SinoTimer แบบ 7 วัน 24 ชม. ตั้งเวลาเปิดปิดอุปกรณ์ระบบ เครื่องใช้ไฟฟ้า พร้อมสวิทช์ด้านหน้า TM619H-2

ไทม์เมอร์ดิจิตอล SinoTimer แบบ 7 วัน 24 ชม. ตั้งเวลาเปิดปิดอุปกรณ์ระบบ เครื่องใช้ไฟฟ้า พร้อมสวิทช์ด้านหน้า TM619H-2 รายละเอียดสินค้าไทม์เมอร์ดิจิตอล SinoTimer แบบ 7 วัน 24 ชม. ตั้งเวลาเปิดปิดอุปกรณ์ระบบ เครื่องใช้ไฟฟ้า พร้อมสวิทช์ด้านหน้า TM619H-2 ตั้งเวลาเลือกวันในสัปดาห์ได้15 แบบ วันทำงานจันทร์ถึงศุกร์ วันเสาร์อาทิตย์ วันเว้นวัน เป็นต้น และรอบเวลา 24

รีโมทแอร์ แอลจี LG รุ่น LG-002

เชคราคา รีโมทแอร์ แอลจี LG รุ่น LG-002เชคราคา รีโมทแอร์ แอลจี LG รุ่น LG-002

รีโมทแอร์ แอลจี LG รุ่น LG-002 รายละเอียดสินค้ารีโมทแอร์ แอลจี LG รุ่น LG-002 ใช้สำหรับแอร์ LG – ใช้ถ่าน AAA  2ก้อน – ขนาด 16*6*2 ซม. – น้ำหนัก300กรัม รายละเอียดรายละเอียดผลิตภัณฑ์รีโมทแอร์ แอลจี LG รุ่น LG-002 ใช้สำหรับแอร์ LG ใช้ถ่าน

รีโมทแอร์ รีโมทแอร์รวมรุ่น รีโมทอัจฉริยะ 1000 in 1

เชคราคา รีโมทแอร์ รีโมทแอร์รวมรุ่น รีโมทอัจฉริยะ 1000 in 1เชคราคา รีโมทแอร์ รีโมทแอร์รวมรุ่น รีโมทอัจฉริยะ 1000 in 1

รีโมทแอร์ รีโมทแอร์รวมรุ่น รีโมทอัจฉริยะ 1000 in 1 รายละเอียดสินค้ารีโมทแอร์ รีโมทแอร์รวมรุ่น รีโมทอัจฉริยะ 1000 in 1 •- รีโมทแอร์ Universal ใช้ได้กับแอร์หลายยี่ห้อ สามารถควบคุมเครื่องปรับอากาศหรือแอร์ได้หลายยี่ห้อกว่า 1000 รุ่น โดยการตั้งรหัสตัวเลข 3 หลัก จากรีโมทตามคู่มือที่มากับรีโมท เมื่อเริ่มการใช้งานครั้งแรก – มีฟังก์ชั่นในการควบคุมแอร์และจอแสดงผลแบบ LCD ที่สามารถแสดงผลการทำงานในฟังก์ชั่นต่างๆ เช่น แสดงอุณหภูมิ

รีโมทแอร์มิตซู สลิมแบบที่2 (หน้าขาว)(มีทั้งหมด 9 แบบ) เลือกให้ตรงรุ่นเท่านั้น

เชคราคา รีโมทแอร์มิตซู สลิมแบบที่2 (หน้าขาว)(มีทั้งหมด 9 แบบ) เลือกให้ตรงรุ่นเท่านั้นเชคราคา รีโมทแอร์มิตซู สลิมแบบที่2 (หน้าขาว)(มีทั้งหมด 9 แบบ) เลือกให้ตรงรุ่นเท่านั้น

รีโมทแอร์มิตซู สลิมแบบที่2 (หน้าขาว)(มีทั้งหมด 9 แบบ) เลือกให้ตรงรุ่นเท่านั้น รายละเอียดสินค้ารีโมทแอร์มิตซู สลิมแบบที่2 (หน้าขาว)(มีทั้งหมด 9 แบบ) เลือกให้ตรงรุ่นเท่านั้น รีโมทแอร์มิตซูแบบที่2(มีทั้งหมด 4 แบบ) – ต้องเลือกให้ตรงกับของเดิมเท่านั้น (ทั้งหน้าตารีโมท ปุ่มทุกปุ่มต้องเหมือนกันหมด) – แต่ละแบบไม่สามารถใช้แทนกันได้ หากจำรีโมทแบบเดิมไม่ได้ ต้องใช้รีโมทรวมมิตซู เพราะสามารถใช้ได้ทุกรุ่น รายละเอียดรายละเอียดผลิตภัณฑ์รีโมทแอร์มิตซู สลิมแบบที่2 (หน้าขาว)(มีทั้งหมด 9 แบบ) เลือกให้ตรงรุ่นเท่านั้น